Productvoorschriften

Gipsfinish KK

Omschrijving

Kant-en-klare witte dunpleister.

Toepassing

Bij uitstek geschikt als kant-en-klare poriënvuller op verse, niet zwetende gipslagen (nat in nat) of dunpleister op droge gipslagen.

Kenmerken

  • Kant-en-klaar
  • Prettige verwerking
  • Verspuitbaar
  • Mooi wit

Applicatiegegevens

Handmatig met spaan en/of spackmes.
Machinaal met de UniQ Airless 100 of wormpomp.
Verdunning: gebruiksklaar.
Voor informatie over geschikte apparatuur en instellingen dient u contact op te nemen met onze technische adviseurs.

Reinigen gereedschap met leidingwater.

Rendement

1,4 kg/m² per 1mm laagdikte, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond. Maximaal 2 mm in één laag aanbrengen.

Droogtijden

Minimaal 12 uur per aangebrachte laagdikte.

Applicatiecondities

Niet verwerken bij een temperatuur onder de 5 ºC, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

Technische gegevens

Dichtheid ca. 1,4 g/cm³
PH-waarde 9
Kleuren wit
Houdbaarheid in onaangebroken verpakking minimaal 6 maanden
Verpakking 15 kg emmer
Opslag koel en vorstvrij

Ondergrond

Zorg voor een vlakke, gladde, droge, schone, stof- en vetvrije en draagkrachtige ondergrond. Losse delen, stof e.d. verwijderen en nawassen. Verontreinigingen verwijderen met geschikte reinigers. Poederende en/of sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met diepgrond. Bij risico van doorslaande verontreinigingen, voorstrijken met isolerende voorstrijk.

Verwerking

UniQ Gipsfinish KK kan handmatig worden aangebracht met spaan en/of spackmes, als poriënvuller over verse, niet zwetende gips (nat in nat) of als dunpleister over droge gips.
Machinaal kan de UniQ Gipsfinish als dunpleister worden aangebracht met de UniQ Airless 100 of wormpomp.
De UniQ Gipsfinish KK onverdund en gelijkmatig aanbrengen op gerepareerde of egale ondergrond. Daarna de spuitlaag met een breed RVS spackmes afmessen. Deze laag minimaal 12 uur laten drogen.

Veiligheid

Draag tijdens het verwerken van dit product altijd, door arbeidsinspectie en/of ARBO voorgeschreven en gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water, raadpleeg z.s.m. een arts.