Productvoorschriften

HIGH-TACK Speed

Omschrijving

MS polymeer lijmkit op basis van de nieuwste generatie polymeren met een snelle uitharding

Toepassing

Voor het fixeren van voorwerpen met een hoge initiële aanhechting. Geschikt voor o.a. steen, beton, natuursteen, keramiek, glas, metalen en kunststoffen (behalve polyethyleen en teflon).

Kenmerken

– Binnen en buiten toepasbaar
– Verhoogde initiële aanhechting
– Ook op vochtige ondergronden
– Permanent elastisch
– Overschilderbaar
– Zonder oplosmiddelen en isocyanaat
– Vergeelt niet
– Krimpt niet
– Weersbestendig
– Verhoogde weerstand tegen UV
– Weinig geur

Applicatiegegevens

Met een hand- of pneumatisch kitpistool.
Reinigen gereedschap met een geschikte cleaner.

Droogtijden

Huidvorming in circa 8 minuten

Applicatiecondities

Verwerken bij een temperatuur tussen de +5°C en +40°C

Technische gegevens

Dichtheid ca. 1,41 g/cm³
Kleuren wit
Houdbaarheid in onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden
Verpakking 290ml koker
Opslag koel en vorstvrij
Elasticiteit 100% 2,3 N/mm² (DIN 53504)
Breeksterkte 4 N/mm² (DIN 53504)
Treksterkte 250% (DIN 53504)
Hardheid 65 Shore A (DIN 53505)

Ondergrond

De af te dichten oppervlakken moeten schoon, droog en stofvrij zijn. Sterk poreuze ondergronden voorstrijken met primer. Het wordt aangeraden op elke twijfelachtige ondergrond eerst een hechting- en compatibiliteitstest uit te voeren.

Verwerking

De te verlijmen oppervlakken moeten stabiel en schoon zijn. Kan eveneens aangebracht worden op vochtige ondergronden. Aanbrengen met behulp van een pneumatisch of manueel pistool, door een onafgebroken streng te vormen, zonder hierbij luchtbellen te maken.Vervolg ens gladmaken met behulp van een spatel die bevochtigd werd met zeephoudend water.Aanbrengen op een van de te verlijmen oppervlakken met strengen overeenkomstig de afmetingen van het oppervlak. Stevig drukken tegen het ander oppervlak gedurende enkele seconden.

Reinigingsmiddel: geschikte cleaner onmiddellijk na gebruik. Uitgeharde UniQ HIGH-TACKSpeed kan enkel mechanisch verwijderd worden. Afwerking: Met zeepoplossing of geschikt afstrijkmiddel voor huidvorming.
Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product

Afmeting van de voeg

De voeg moet gemaakt worden in functie van de bewegingscapaciteit van de lijmkit. De voeg moet tussen de 5 en 25 mm dik zijn. De relatie tussen breedte en diepte hangt af van de breedte van de voeg.

Algemeen genomen kan men stellen dat voor voegen van meer dan 10 mm de verhouding tussen breedte en diepte ongeveer 2 op 1 dient te zijn. Voor kleinere voegen dient de verhouding ongeveer 1 op 1 te zijn.

Breedte (mm) 10 15 20 20
Diepte (mm) 8 8 10 12
Rendement (m) 3,75 2,5 1,5 1

Rendement voeg

L = 290 / (axp)

L: lengte van de verzegeling in m
a: bre edte van de voeg in mm
p: die pte van de voeg in mm

Rendement lijm

Ongeveer 1 koker voor 2 m²

Overschilderbaarheid

Het overschilderen van de UniQ HIGH-TACKSpeed het best na volledige uitharding. Bij het overschilderen met alkydharsverven kan er een vertraging in het drogingsproces ontstaan.

Veiligheid

Draag tijdens het verwerken van dit product altijd, door arbeidsinspectie en/of ARBO voorgeschreven en gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen. Vergeet niet bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het veiligheidsblad mee te nemen.