Productvoorschriften

Muurverf Extra Mat RAL9010

Omschrijving

Matte interieur muurverf op basis van acrylaatdispersie.

Toepassing

Voor het behandelen van vrijwel alle steenachtige ondergronden, zoals baksteen, beton, metselwerk, schuurwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.
Voor het overschilderen van bestaande muurverflagen, als deze intact zijn en goed worden gereinigd.

Kenmerken

– beproefde kwaliteit
– goed dekkend
– vergeelt niet
– onverzeepbaar
– zeer goede verwerkingseigenschappen (rol / kwast / spuit)
– oplosmiddel –en emissievrij
– waterdampdoorlatend
– na 6 weken schrobvast volgens EN 13300, klasse 2

Applicatiegegevens

Kwast en verfroller
verdunning zonodig met leidingwater (5% max)

Airless spuitapplicatie
verdunning zonodig met leidingwater (5% max)
spuitopening 0,017 – 0,019 inch
materiaaldruk 160 – 180 bar

reinigen gereedschap met leidingwater

Rendement

6-7 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droogtijden

Handdroog na ca. 1-2 uur
Overschilderbaar na ca. 3 uur
Volledig droog na ca. 12 uur

Applicatiecondities

Niet verwerken bij een temperatuur onder de 5 ºC, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

Technische gegevens

Dichtheid ca. 1,46 g/cm³
Glansgraad mat
Structuur glad
Kleuren wit – RAL9010 – alle kleuren
Houdbaarheid in onaangebroken verpakking minimaal 18 maanden
Verpakking 10 liter emmers
Opslag koel en vorstvrij

Systemen

De onderstaande adviezen zijn een richtlijn. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van meerdere factoren zoals;
– Het bestaande verfsysteem
– De vereiste kwaliteit
– De vereiste esthetische eisen

De ondergrond mag niet poederend zijn, en mag geen verontreinigingen en andere onregelmatigheden als slikhuiden e.d. bezitten.
De ondergrond moet draagkrachtig en voldoende droog zijn. Vooraf aan het schilderwerk dienen dergelijke gebreken aan de ondergrond
gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met het daarvoor geschikte product.

Behandeling van steenachtige ondergronden

Onbehandeld of van verf vrijgemaakte ondergronden grondig reinigen zuigende ondergronden voorstrijken met UniQ Pretex Diepgrond.
Het geheel afwerken met minimaal 1 laag UniQ Muurverf Extra Mat.

Geschilderde ondergrond

Grondig reinigen
Niet intacte verflagen verwijderen
Kale zuigende ondergronden voorstrijken met UniQ Pretex
Diepgrond. Het geheel afwerken met minimaal 1 laag UniQ
Muurverf Extra Mat

Sterk verontreinigde oppervlakken

Oppervlakken die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet – en lekkageplekken, dienen na het grondig reinigen en drogen eerst minimaal
met 1 laag isolerende voorstrijk of muurverf te worden behandeld. Na 24 uur drogen, kan deze alsnog afgewerkt worden met UniQ Muurverf Extra Mat.