Productvoorschriften

Muurverf Multi Mat

Omschrijving

Schrobvaste hoog dekkende muurverf voor binnen en buiten.

Toepassing

Voor het behandelen van vrijwel alle steenachtige ondergronden, zoals baksteen, beton, metselwerk, schuurwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten. Voor het overschilderen van bestaande muurverflagen, als deze intact zijn en goed worden gereinigd.

Kenmerken

• Schrobvastklasse 1 – na 4 weken volgens EN 13300
• Hoge dekkracht
• Vergeelt niet
• Mooi glad eindresultaat
• Zeer goede verwerkingseigenschappen (rol / kwast / spuit)
• waterdamp doorlatend

Applicatiegegevens

Kwast en verfroller
verdunning zonodig met leidingwater (5% max)

Airless spuitapplicatie
verdunning zonodig met leidingwater (5% max)
spuitopening 0,017 – 0,019 inch
materiaaldruk 160 – 180 bar

reinigen gereedschap met leidingwater

Rendement

6-7 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droogtijden

Handdroog na ca. 1-2 uur
Overschilderbaar na ca. 4-6 uur
Volledig droog na ca. 12 uur

Applicatiecondities

Niet verwerken bij een temperatuur onder de 5 ºC, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

Technische gegevens

Dichtheid ca. 1,40 g/cm³
Glansgraad mat
Structuur glad
Kleuren wit en lichte kleuren
Houdbaarheid in onaangebroken verpakking minimaal 18 maanden
Verpakking 5 en 10 liter emmers
Opslag koel en vorstvrij

Technische gegevens

De onderstaande adviezen zijn een richtlijn. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van meerdere factoren zoals;
– Het bestaande verfsysteem
– De vereiste kwaliteit
– De vereiste esthetische eisen

De ondergrond mag niet poederend zijn, en mag geen verontreinigingen en andere onregelmatigheden als slikhuiden e.d. bezitten. De ondergrond moet draagkrachtig en voldoende droog zijn. Vooraf aan het schilderwerk dienen dergelijke gebreken aan de ondergrond gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met het daarvoor geschikte product.

Behandeling van steenachtige ondergronden

Grondig reinigen, zuigende ondergronden voorstrijken met UniQ Pretex Grondeer Dekkend. Het geheel afwerken met minimaal 1 laag UniQ Muurverf Multi Mat.

Geschilderde ondergrond

Grondig reinigen.
Niet intacte verflagen verwijderen.
Kale zuigende ondergronden voorstrijken met UniQ Pretex
Grondeer Dekkend. Het geheel afwerken met minimaal 1 laag UniQ
Muurverf Multi Mat.

Sterk verontreinigde oppervlakken

Oppervlakken die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet – en lekkageplekken, dienen na het grondig reinigen en drogen eerst minimaal met 1 laag isolerende voorstrijk of muurverf te worden behandeld. Na 24 uur drogen, kan deze alsnog afgewerkt worden met UniQ Muurverf Multi Mat.

Belastbaarheid

Als deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking en reinigen glanzende plekken ontstaan. Het minste risico op glanzende plekken is door met schoon water en een mild schoonmaakmiddel de vervuiling in te spuiten en droog te deppen met een zachte doek. Wrijven geeft per definitie glanzende plekken.