Productvoorschriften

Airless SK Spuitpleister

Omschrijving

Kalkvrije, witte en gebruiksklare vullende spuitpleister voor de binnenafbouw.

Toepassing

Geschikt als gebruiksklare dunpleister, voor het sausklaar maken van binnenwanden, het egaliseren van kalkzandsteen elementen en gipskartonplaten. Airless SK kan op vrijwel iedere vlakke en gladde gips- en cementgebonden ondergronden worden toegepast, met uitzondering van natte ruimten. Niet toepassen bij verwacht hoog mechanische belasting of decoratieve eindafwerking d.m.v. korrelstructuur.

Kenmerken

• Mat en egaal witte uitstraling
• Prettige verwerking
• Gebruiksklaar
• Kalkvrij
• Oplosmiddelarm
• Vullend vermogen
• Goed schuurbaar

Applicatiegegevens

Airless spuitapparatuur of wormpomp. Verdunning; gebruiksklaar. Voor informatie over geschikte apparatuur en instellingen dient u contact op te nemen met onze technische adviseurs.

reinigen gereedschap met leidingwater

Rendement

1,8 kg/m² per 1mm laagdikte, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond. Maximaal 3mm in één laag aanbrengen.

Droogtijden

Minimaal 12 uur per aangebrachte laagdikte.

Applicatiecondities

Niet verwerken bij een temperatuur onder de 5 ºC, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

Technische gegevens

Dichtheid ca. 1,7 g/cm³
PH-waarde 9
viscositeit 1000 Pa
Kleuren wit
Houdbaarheid in onaangebroken verpakking minimaal 6 maanden
Verpakking 25kg plastic ventielzak
Opslag koel en vorstvrij

Ondergrond

Zorg voor een vlakke, gladde, droge, schone, stof- en vetvrije en draagkrachtige ondergrond. Losse delen, stof e.d. verwijderen en nawassen. Verontreinigingen verwijderen met geschikte reinigers. Poederende en/of sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met diepgrond. Bij risico van doorslaande verontreinigingen, voorstrijken met isolerende voorstrijk.

Verwerking

UniQ Airless SK kan met de meest gangbare airless apparatuur worden aangebracht. De UniQ Airless SK onverdund en gelijkmatig aanbrengen op gerepareerde of egale ondergrond. Daarna de spuitlaag met een breed RVS spackmes afmessen. Deze laag minimaal 12 uur laten drogen en daarna op het gehele oppervlak nogmaals UniQ Airless SK aanbrengen en aansluitend egaliseren met een RVS spackmes. Na droging kunnen eventuele oneffenheden worden weggeschuurd met fijn schuurpapier.

Veiligheid

Draag tijdens het verwerken van dit product altijd, door arbeidsinspectie en/of ARBO voorgeschreven en gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water, raadpleeg z.s.m. een arts.