Productvoorschriften

UniQ Spackspray

Omschrijving

Een unieke PU-dispersie, waarmee spackstructuren kunnen worden nagebootst.

Toepassing

Ideaal voor het herstellen en bijwerken van bestaand en nieuw spackwerk. UniQ Spackspray is toepasbaar op vele in de bouw voorkomende ondergronden zoals beton, gipsplaat, stucwerk, hout, enz. Het product heeft een hoog standvermogen en is uitstekend overschilderbaar.

Kenmerken

– Eenvoudig in gebruik
– Standvast op verticale delen
– Uitstekende witgraad
– Goede hechting
– Niet vergelend
– Uitstekend overschilderbaar

Applicatiegegevens

Schud de spuitbus zodat de kogel wordt gehoord gedurende minimaal 2 minuten. Tijdens het gebruik regelmatig schudden.
Na gebruik de spuitbus omkeren en schoonspuiten zodat er geen materiaal meer uitkomt. De sproeikop demonteren en schoonspoelen met water.

Rendement

1,8m² per spuitbus, sterk afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond.

Droogtijden

Stofdroog na circa 30 minuten.
Overschilderbaar na circa 60 minuten.

Applicatiecondities

Niet verwerken bij regen of een temperatuur onder de 5 ºC, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

Technische gegevens

Dichtheid ca. 1,3 g/cm³
Kleuren wit – RAL9010 – alle kleuren
Houdbaarheid in onaangebroken verpakking tot 2 jaar
Verpakking 500 ml Aerosol
Opslag koel en vorstvrij

Verwerking

Schud de spuitbus zodat de kogel wordt gehoord gedurende minimaal 2 minuten. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Door het variëren van de laagdikte en spuitafstand t.o.v. het oppervlak is het mogelijk zowel fijne als grove structuren te spuiten. UniQ Spackspray kan dekkend, en voor enkel structuur ook licht sputterend aangebracht worden. Indien meerdere lagen noodzakelijk zijn; bij voorkeur tussen de lagen 10 minuten uitdamptijd aanhouden. Tijdens het spuiten koelt de spuitbus af en wordt de structuur grover. Desgewenst kan men de bus lichtjes verwarmen onder lauw stromend water, waardoor de structuur weer fijner wordt.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Waar nodig de ondergrond reinigen met ECO-100. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren.
Sterk zuigende en/of poederende ondergronden voorbehandelen met een geschikte diepgrond of fixeermiddel.
Vlekken die risico geven op doorslag eerst voorbehandelen met UniQ Isoleerpray. Indien gewenst na droging overschilderen met een geschikte muurverf.

Veiligheid

Draag tijdens het verwerken van dit product altijd, door arbeidsinspectie en/of ARBO voorgeschreven en gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen.
Vergeet niet bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het veiligheidsblad mee te nemen.